1. Anasayfa
 2. Kimdir

Türk Şiirine Öncülük Eden Yunus Emre Kimdir?

Türk Şiirine Öncülük Eden Yunus Emre Kimdir?
0

Türk şiiri geçmişten bugüne büyük ilgi görmüş ve birçok ozan Türk şiirine olan tutkusunu eserlerine yansıtmıştır. Yunus Emre kimdir denildiğinde Türk Şiirine büyük destek veren ve bugünlere gelmesine büyük katkı sağlayan bir ozan olduğunu söylemek mümkündür. Türk şiiri duygunun ve ifadenin ağır bastığı şiirleri içine almaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=2gCnSa5esIA

Yunus Emre’nin Hayatı Kısaca

Yunus Emre kimdir diye bakıldığında onun Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğduğunu söylemek mümkündür. Doğum tarihi net olmamakla birlikte 1241 ile 1321 yılları arasında söylenmektedir. Yunus Emre’nin yaşadığı dönem oldukça sıkıntılı ve zor bir dönem olduğundan hayatına dair kesin bilgiler oldukça azdır.

O dönemde açlık ve kıtlık sıkıntısı yaşanırken, Türklerin yaşadığı bölgeleri Moğollar istila etmeye çalışmışlardır. Yunus Emre bu durumu şiirlerinde yansıtarak ö dönemin ruhunu şiirlerine işlemiştir. Yunus Emre’nin ne okuduğu okuma yazma bilip bilmediği de netlik kazanmayan ifadeler arasında yer almaktadır.

Yunus Emre’nin Eserleri

Yunus Emre kimdir eserleri nelerdir diye bakıldığında, tasavvuf anlayışını yoğun bir biçimde benimsediği görülmektedir. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmasının yanında yine hece ölçüsünü kullanarak beyit ve gazeller de yazmıştır.

Eserlerindeki saf dil Türkçe olmayıp, Arapça ve Farsça da eserlerinde zaman zaman yer bulmayı başarmıştır. Yazmış olduğu Divan ve Risalet- ün Nushiyye’dir. Divan adlı eserinde aruz ve hece ölçüsünü bir arada kullanmıştır.

Risalet’ün Nushiyye ise mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. Anlam olarak Nasihatlar Kitabı olarak bilinmektedir. Eser aruz ölçüsü ile yazılmış olup, eserin yazıldığı tarih 1307’dir.

Yunus Emre’nin Divan adlı eserinde 400 civarı şiir bulunmaktadır. Bu şiirden bazıları günümüz kitaplarında yer almaktadır.

Editörün okuma önerisi: Ünlü Şairlerin İlginç Hikâyeleri

Yunus Emre’nin Şiirleri

Yunus Emre’nin Şiirleri
Yunus Emre’nin Şiirleri

Yunus Emre kimdir diye bir soru yöneltildiğinde hemen akla yazmış olduğu şiirler gelmektedir. Özellikle Edebiyat kitaplarını süsleyen şiirler, yaşadığı dönemi yansıtması nedeniyle de büyük dikkat çekmektedir.

Yunus Emre şiirlerinde kişiye duyulan aşkın dışına ilahi aşka yönelmiştir. Şiirlerini ilahi aşkı bulma çabasında olan bir ozan olarak nitelendirilmektedir. Yunus Emre kimdir diye bakıldığında onun şiirleri ile hakkında çıkarım yapmak mümkün olmaktadır.

 • Aşkın Aldı Benden Beni
 • Acep Bu Benim Halim
 • Bir Kez Gönül Yıktınsa
 • Çıktım Erik Dalına
 • Biz Kimseye Kin Tutmayız
 • Bize Didar Gerek Dünya Gerekmez
 • Dervişlik Dedikleri
 • Elhamdülillah
 • Dolap Niçin İnilersin
 • Evvel Benem Ahir
 • Evvel Bahar Olmayınca
 • Gayrıdır Her Millet Bizim Milletimiz
 • Gel Gör Beni Aşk Neyledi
 • Gel Dosta Gidelim Gönül
 • Hak Çalab’ım
 • Geldi Geçti Ömrüm Benim
 • Hak Cihana Doludur
 • İlim Kendin Bilmektir
 • İçübeni Yutan Gelsin
 • Kalanlara Selam Olsun
 • Miskinlik İle Gelsin
 • Mana Evine Daldık
 • Nitekim Beni Beni Bildim
 • Şol Cennetin Irmakları
 • Seni Sıygaya Çeker / Bir Molla Kasım Gelir
 • Şöyle Garip Bencileyin
 • Taştın Yine Deli Gönül
 • Yar Yüreğim Yar
 • Yürü Yürü Yalan Dünya

Yunus Emre’nin Sözleri

Yunus Emre’nin sözleri geleceğe ışık tutan ve doğruya yöneltme dayalı ifadeleri içermektedir. Tasavvuf ilminin yanında kişinin kendi benliğinin farkına varması adına da pek çok sözü yer almaktadır. Bu sözlerden bazıları;

 • Aldanma dünya malına zehir sunma balına düşüp dünya hayaline dalma gözüm bundan sonra
 • Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.
 • Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir.
 • Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
 • Dışı hoş görünen kişinin içinin boş olduğunu bil. Baykuş gece-gündüz ötüp durur ama onun bir varlığının olduğunu zannetme.


Edebi Kişiliği İle Yunus Emre

Yunus Emre kimdir, nasıl bir edebi kişiliğe sahiptir gibi sorular edebiyata ve şiire düşün pek çok kişinin araştırdığı konuların başında gelmektedir. Şiire ilgisi olan çoğunun yolu Yunus Emre’den geçer. Yine Yunus Emre kadı mıydı sorusu da bu anlamda sorulan diğer sorular arasında yer almaktadır.

Yunus Emre Türk düşünürleri arasında en büyük şairler arasında yer almaktadır. Hayatına dair tecrübeleri oldukça fazla olup, hayatında var olan yokluğu, aşkı ve ilmi eserlerinde muhteşem bir şekilde bir araya getirmiştir.

Yunus Emre hayat hikayesi ve hoşgörüye dair verdiği mücadele ile günümüze kadar gelmeyi başarmış birçok eseri bulunmaktadır. Yunus Emre kimdir, evlenmiş midir, çocukları var mıdır tarzında sorular sıkça sorulsa da, kendisinin evlenip evlenmediğini ile ilgili net bilgi yer almamaktadır.

Yunus Emre’ye dair birçok soru cevapsız kalıp onun eserlerinden yola çıkarak bazı ipuçları ve çıkarımlarda bulunulmaktadır. Böylece Yunus Emre kimdir sorusu az da olsa cevabını bulmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir