1. Anasayfa
  2. Tarihte Bugün

Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü

Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü
0

Dünya Tiyatrolar Günü, tüm dünyada her ilkbahar mevsimi olan 27 Mart tarihinde 57 yıldır kutlanmaktadır. Tiyatronun önemi tüm dünya tarafından bilinmekte bu önemli gün için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Öyle ki tiyatro geçmişle günümüz arasındaki en güzel bağlantının sağlandığı önemli bir sahnedir. İnsanlar arasındaki en güzel iletişimin ve etkileşimin anlatıldığı yerdir tiyatro.

YouTube video

Tarihte bugün 27 mart Dünya Tiyatrolar Günü nasıl yazılır, Dünya tiyatro günü ne zaman kabul edildi sorularının cevabını merak pek çok kişi merak etmektedir. Tiyatro’nun ilk ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, ilk olarak bilinen tiyatro Yunanistan’da ortaya çıkmıştır. Orada ilk olarak dinsel törenler içerinde yer almaya başlamış günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

Tarihte Tiyatro | Roma Tiyatroları

Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü
Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü

Tiyatro genellikle tepelerin etekleri veya çim olan alanlarda oynanırdı. Yunanistan’da bunun için genellikle Diyonisos sunağının etrafı tercih edilirdi. Yunanistan’da tiyatrolar gündüz yapılırdı akşam tiyatro yapılmadığı için aydınlatma sistemi kullanılmazdı. Tiyatro oynanan ilk tiyatro binası Roma’da kurulmuştur. Roma tiyatrosunun en önemli özelliklerinden biri sahne kavramının ilk defa kullanılarak uygulanması olmuştur. Sahneye çıkarak olarak tiyatro oyunlarını oynamışlardır.

Romalıların tiyatroya olan ilgileri Hristiyanlık dinine geçene kadar sürmüştür. Bu dini benimsedikten sonra uzun bir süre tiyatro ile ilgilenmemişlerdir. Tiyatro’da önemli bir çığır açan ve günümüz tiyatrosunun temellilerinin atılmasında İtalya’nın büyük katkıları olmuştur. Çünkü tiyatrodaki perde kavramı ilk olarak İtalya’da kurulan Farnese Tiyatrosu’da uygulamaya geçmiştir.

Osmanlı Döneminde Tiyatro

Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü
Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü

Tiyatrolarda genelde ele alınan ve oynanan konular günlük hayatı anlatan, ifade eden konulardır. Yaşayış biçimleri sosyal ve kültürel yaşayış biçimleri belirli şekillerde tiyatrolarda oynanmıştır. Bizde de özellikle Osmanlı Dönemi sanata ve tiyatroya hayat veren bir dönem olmuştur. Padişahların yaşadığı bu dönemde, padişahların hayatını ve yaşamını anlatan konular tiyatroda konu olarak işlenmiştir. Yine bu dönemde olan savaşlar da tiyatrolarda yer almıştır.

Osmanlı döneminde oynanan ilk tiyatro eseri Namık Kemal’e aittir. ‘’Vatan Yahut Silistre’’ adlı eser sahnelenen ilk tiyatro eseri olma özelliğine sahiptir. Osmanlı döneminde yazarların birçoğu tiyatroya yönelmişledir. Bu nedenle edebiyat ve tiyatro bu dönemin bütünleşen bir kavramı olarak anılmasına neden olmuştur.

Osmanlı döneminde padişahların sade bir yaşantısı bulunmaktaydı. Tiyatrolarda bu canlandırılmakla birlikte pek dikkat çekici olamamıştır. Bundan sonraki süreçte Selçuklu Sarayına geçişle birlikte tiyatro eski canlılığına kavuşmuştur. Bu canlılığa en büyük sebep eğlencenin, çalgı çenginin ve renkli hayatın Selçuklu Dönemindeki saraylarda yaşanmasıdır. Bundan sonraki süreçte Selçuklu Sarayının eğlenceli hayatı, şiirler ve şarkılar eşliğinde tiyatro eserlerine yansıtılmıştır.

Dünya Tiyatrolar Günü

Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü
Tarihte Bugün 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü

Dünya Tiyatro Günü ta ki, o zamanlardan günümüze bağ kurarak tüm dünyada tüm ihtişamıyla oynanmaya ve de değer görmeye devam etmektedir. Tiyatroda yer alan komedi, trajedi, dram türleri, tiyatronun hangi konularda oynandığını kolay bir şekilde ifade etmektedir. Bugünün Dünya Tiyatrolar Günü tarihine açıklık getiren, Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman sorusunun cevabı 27 Marttır ama asıl kabul tarihi 27 Mart 1961’dir. 1961 tarihinden bugüne kadar aralık verilmesizin her yıl Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman sorusuna ve Dünya Tiyatrolar Günü nasıl yazılır sorularına cevap verdiğimiz üzere, bu günün nasıl kabul gördüğü, kim tarafından kabul edildiği soruları üzerinde de durulması gerekmektedir.

Dünya Tiyatrolar Günü Nasıl ve Ne Şekilde Kabul Edilmiştir?

Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri, olarak ilk yapılan her yıl ilk olarak bildirgenin okunmasıdır. Bildirge ilk olarak Fransız Jean Cocteau tarafından kaleme alınmıştır. Bundan sonraki yıllarda her Dünya Tiyatrolar Gününde bildirge okunmaya devam etmektedir. 1948 yılında ilk defa Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün kurulması ile bu günün ilk temelleri atılırken, 27 Mart 1961’de resmen kabul görmüştür.

Dünya’da ilk bildirgenin yazılmasıyla ülkemizde de ilk defa uluslar arası bildiriyi yazan ilk kişi, Muhsin Ertuğrul olmuştur. Batıya kıyaslandığında bizim toplumumuzda ilk tiyatro eserleri genellikle orta oyunu, gölge oyunu şeklinde başlamıştır. Gölgelendirme ve yansıtmayla oynanan oyunlar ilk oynanan tiyatrolar ve günümüz tiyatroların temellerini oluşturması açısından büyük önem arz etmektedir.

Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri, her yıl okullarda ve çeşitli yerlerde kutlanmaya devam etmektedir. Dünya Tiyatrolar Günü okul öncesi dönemde de, Dünya Tiyatro günü etkinlikleri ile çeşitli aktiviteleri de alarak kutlanmaktadır. Tiyatronun önemi çocuklara anaokulu döneminde anlatılmaya başlanarak Dünya Tiyatrolar Günü pano etkinlikleri ile etkili bir şekilde yansıtılmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir