1. Anasayfa
 2. İnceleme

Kiracı Tahliyesi Süreci Nasıl İşler?

Kiracı Tahliyesi Süreci Nasıl İşler?
Kiracı Tahliyesi Süreci Nasıl İşler?
3

Kiralık mülkün tahliyesi nasıl yapılır?

Kiracılık, birçok insanın konut ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği bir seçenektir. Ancak, bazen kiracı ile ev sahibi arasında sorunlar ortaya çıkabilir ve kiracının tahliye edilmesi gerekebilir. Peki, kiracının tahliye işlemi nasıl gerçekleşir?

Tahliye süreci ne kadar sürer?

Kiralık mülkün tahliye süreci, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, tahliye işlemi kiracının sebep göstermeden çıkması durumunda 15 güne kadar sürebilir. Ancak, kiracının tahliye sebepleri, kontrat şartları ve mahkeme kararı gibi etkenler süreci uzatabilir.

Kiracının tahliye sebepleri nelerdir?

Kiracının tahliye edilmesi için geçerli sebepler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kira sözleşmesinin süresinin dolması, kira kontratının fesih edilmesi, kiracının kira bedelini ödememesi veya kirayı sürekli olarak geciktirmesi, mülkün zarara uğraması veya sağlık ve güvenlik sorunlarının oluşmasıdır.

Tahliyenin hukuki yönleri nelerdir?

Tahliye işlemi, hukuki bir süreç olduğundan belirli yasal prosedürlere uyulması gerekmektedir. Kiracının tahliye edilmesi için öncelikle ev sahibi tarafından tahliye talebinin yapılması gereklidir. Ardından, kiracı ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamazsa mahkemeye başvurulur ve mahkeme kararıyla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Tahliye süreci ne kadar sürer?

Tahliye süreci, kiralık mülkün sahibi olan ev sahibi için oldukça önemli ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Kiracıya doğru şekilde ve yasalara uygun bir şekilde tahliye işlemi gerçekleştirmek için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. Ancak tahliye sürecinin ne kadar süreceği konusu, birçok faktöre bağlıdır ve her durum için farklılık gösterebilir. Bu faktörler arasında, kira sözleşmesinin süresi, tahliye nedeni, kiracının itiraz etmesi gibi etkenler yer almaktadır.

Tahliye sürecinin ne kadar süreceği konusunda en belirleyici faktör, kira sözleşmesinin süresidir. Eğer kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış ve bu süre dolmamışsa, tahliye işlemi için ev sahibinin kiracıya süre tanıması gerekmektedir. Bu süre, genellikle sözleşmede belirtilen bir önceden bildirim süresi kadar olmalıdır. Bu süre, 15 ile 30 gün arasında değişebilir.

Bununla birlikte, tahliye sürecinin uzamasına sebep olan bir faktör de, kiracının itiraz etmesidir. Kiracı, tahliye talebine karşı çıkarak mahkemeye başvurabilir ve sürecin uzamasına neden olabilir. Bu durumda, tahliye süreci genellikle mahkemenin kararına bağlı olarak uzayabilir ve aylar sürebilir. Kiracının itirazı ciddi ve geçerli sebeplere dayanıyorsa, mahkeme kiracıya daha fazla süre tanıyabilir veya başka bir çözüm bulunabilir.

Özetlemek gerekirse, tahliye süreci kiralık mülkün tahliye edilmesi için izlenen bir hukuki süreçtir. Bu sürecin ne kadar süreceği, kira sözleşmesinin süresi, tahliye nedeni ve kiracının itirazı gibi faktörlere bağlıdır. Eğer herhangi bir itiraz veya hukuki süreç olmaksızın tahliye işlemi gerçekleştirilecekse, genellikle kira sözleşmesinde belirtilen bildirim süresi kadar bir zaman alabilir. Ancak kiracının itirazı veya hukuki süreçlerin devam etmesi durumunda, tahliye süreci daha uzun sürebilir.

Kiracının tahliye sebepleri nelerdir?

Kiracının tahliye sebepleri nelerdir? Kiralık bir mülkte oturan bir kiracı, çeşitli nedenlerle tahliye talebinde bulunabilir. Kiracı, kişisel veya mesleki nedenlerle taşınma ihtiyacı duyabilir veya ev sahibiyle uyumsuzluklar yaşayabilir. Ayrıca, kiralık mülkte yaşanan sorunlar veya mülkün kullanım amacının değişmesi de tahliye sebepleri arasında yer alabilir.

Bununla birlikte, tahliye talepleri yasal bir sürece tabidir ve belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Kiracının mülkü tahliye etme hakkı bulunmasına rağmen, bu süreci başlatmak için izin veya mahkeme kararı gerekebilir.

Tahliye sebepleri genellikle kiralık mülkün niteliğine, kiracının haklarına ve yerel kira yasalarına bağlı olarak belirlenir. Örneğin, kiracı için ev sahibinin mülkü satması, yenileme çalışmaları yapması veya kontrat süresinin dolması gibi sebepler tahliye talebine yol açabilir.

 • Kişisel veya mesleki taşınma ihtiyacı
 • Ev sahibiyle uyumsuzluklar
 • Mülkte yaşanan sorunlar
 • Mülkün kullanım amacının değişmesi
 • Ev sahibinin mülkü satması
 • Yenileme çalışmaları
 • Kontrat süresinin dolması
Tahliye Sebepleri
Kişisel veya mesleki taşınma ihtiyacı
Ev sahibiyle uyumsuzluklar
Mülkte yaşanan sorunlar
Mülkün kullanım amacının değişmesi
Ev sahibinin mülkü satması
Yenileme çalışmaları
Kontrat süresinin dolması

Tahliyenin hukuki yönleri nelerdir?

Ev sahipleri ve kiracılar arasında bazen kiralık mülkün tahliyesi gerekebilir. Tahliyesi yapmanın birden fazla hukuki yönü vardır. Bu yazıda, tahliyeyi hukuki açıdan ele alacak ve tahliyenin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayacağız.

Tahliyenin hukuki prosedürü:

 • Tahliyenin hukuki prosedürü, ev sahibinin mahkemeye başvurmasıyla başlar. Kiracının sözleşme şartlarına uymaması durumunda, ev sahibi tahliye davası açabilir.
 • Mahkeme süreci başladığında, davacı (ev sahibi) ve davalı (kiracı) arasında duruşmalar yapılır. Her iki taraf da argümanlarını sunar ve delillerini sunar.
 • Mahkeme kararı verildikten sonra, tahliye süreci başlar. Verilen karar, belirli bir süre içinde mülkün boşaltılmasını emreder.

Kiracının hakları:

 • Kiracının tahliye sürecinde belirli hakları vardır. Kiracının adil bir şekilde yargılanma hakkı vardır ve argümanlarını savunabilir.
 • Kiracı, tahliye kararının hukuki olup olmadığını denetlemek için hukuki itirazda bulunabilir.
 • Tahliye kararı verildikten sonra, kiracının makul bir süre içinde mülkü boşaltması gerekmektedir.
Kiralık mülkün durumu Yapılması gerekenler
Mülkün bakımı ve temizliği Kiracının sorumluluğundadır. Kiracı, mülkü eski hâline getirmeli ve temiz bir şekilde teslim etmelidir.
Depozito iadesi Ev sahibi, mülkün durumuna ve kiracının sözleşme şartlarına uyup uymadığına bağlı olarak depozitoyu iade edebilir veya kesintiler yapabilir.
Anlaşmazlık çözümü Tahliye sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, mahkeme veya arabulucu tarafından çözülebilir.

Tahliye sürecinde kiracı hakları nelerdir?

Bir kiralık mülkün tahliyesi sürecinde, kiracıların belirli hakları vardır. Kiracı hakları, bir kiralık mülkten ayrılmak zorunda kalmaları durumunda, haklarını koruma ve adil bir süreç geçirme hakkını içerir. Bu haklar, hem Türk Medeni Kanunu’nda hem de Kiralama Kanunu’nda belirtilmiştir.

Bir kiracının tahliye sürecinde sahip olduğu hakları sıralayacak olursak:

 • Tahliye Bildirim Süresi: Kiracı, sözleşmedeki belirlenen süre kadar önceden tahliye etmek istediğini mal sahibine bildirmelidir. Tahliye bildirimi, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılmalıdır. Bildirim süresi, sözleşmede belirtilen süreye uyulması şartıyla en az 15 gündür.
 • Tahliye Tazminatı: Kiracı, tahliye edeceği tarihi bildirdiği halde mal sahibi tarafından evden çıkartılmazsa, her geçen gün için tahliye tazminatı talep edebilir. Bu tazminat, kiralanan mülkün günlük kira bedeli üzerinden hesaplanır.
 • Tahliye Gerektirmeyen Durumlar: Kiracı, kiralanan mülkte oturmak için ihtiyaç duyduğu süre zarfında tahliye edilmemelidir. Örneğin, kiracının hasta olması veya hamile eşi bulunması durumunda tahliye davası açılamaz. Bu tür durumlarda, kiracıya ek süre tanınır.

Tahliye sürecinde kiracılar bu haklarını kullanarak adil bir şekilde çıkış yapabilir ve haklarının korunmasını sağlayabilirler. Kiracılar, yasal süreç içerisinde kiralık mülkün durumunu gözlemlemeli ve tahliye sonrası oluşabilecek problemleri raporlamalıdır. Ayrıca, herhangi bir ödeme sorunu yaşanmaması için kiralık mülkün teslimindeki ödemelerin de kayıt altına alınması önemlidir.

Tahliye sürecinde kiracıya yapılması gereken ödemeler nelerdir?

Tahliye sürecinde kiracıya yapılması gereken ödemeler, kiralık mülkün tahliye edilmesi aşamasında ödenmesi gereken tüm masrafları içerir. Bu masraflar, kiralık mülkün durumuna ve kiracının hareketlerine bağlı olarak değişebilir. Tahliye sürecinde kiracıya yapılması gereken bazı ödemeler şunlardır:

1. Kira Bedeli: Kiralık mülkün tahliye edilme sürecinde, kiracının kira bedelini tam olarak ödemesi beklenir. Kiracının, kalan kira borcunu ödemesi veya tahliye tarihini dikkate alarak kira bedeli düzenlemesi yapması gerekebilir.

2. Eksik Tamir ve Bakım Masrafları: Kiracının kiraladığı mülkte yapması gereken tamir veya bakım işlerini tamamlamamış olması durumunda, tahliye sürecinde bu masrafları ödemesi istenebilir. Bu masraflar, mülkteki hasarın onarılması veya eksik tamir işlemlerinin yapılması için gereken maliyetleri içerebilir.

3. Temizlik Ücretleri: Tahliye sürecinde, kiracının mülkü teslim etmeden önce temiz ve düzenli bir şekilde bırakması beklenir. Kiracının bu koşulu karşılamaması durumunda, temizlik ücretlerini ödemesi istenebilir. Bu ücretler, mülkün temizlenmesi, ev eşyalarının düzenlenmesi veya çöplerin atılması gibi işlemler için yapılan harcamaları içerebilir.

Tahliye sürecinde kiracıya yapılması gereken ödemeler konusunda bahsedilenler, genel olarak geçerlidir. Ancak, bu ödemelerin ayrıntıları kira sözleşmesine, yerel yasalara ve kiralık mülkün durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kiracının tahliye sürecinde yapması gereken ödemeleri belirlemek için kira sözleşmesini ve yerel yasal düzenlemeleri dikkatlice incelemek önemlidir.

Kiralık mülkün durumu sonrasında neler yapılmalıdır?

Kiralık mülkün durumu sonrasında yapılması gereken bazı önemli adımlar bulunmaktadır. Kiracı ve ev sahibi, kiralık mülkün teslimi konusunda anlaşmış olsalar bile, bazı detayları gözden kaçırabilirler. Bu nedenle, kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık yaşanmaması ve her iki tarafın da haklarının korunması için aşağıdaki adımlar dikkate alınmalıdır:

 1. Mülkün kontrolü: Kiracının mülkü boşalttıktan sonra, ev sahibi veya yetki verdiği bir kişi mülkü detaylı bir şekilde kontrol etmelidir. Bu kontrolde, mülkte herhangi bir hasar veya eksiklik olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu durum kiracının sigorta poliçesiyle de doğrulanmalıdır.
 2. Ev sahibi hakları: Kiracının mülkü boşalttıktan sonra, ev sahibi üzerine düşen yasal hakları kullanabilir. Kiracının depozito tutarı, kira borcu veya herhangi bir ekipman eksikliği varsa, ev sahibi bu miktarları talep edebilir.
 3. Kiracı hakları: Kiracının mülkü boşalttıktan sonra, kiracı da bazı haklara sahiptir. Kiracı, depozito geri ödemesi için ev sahibiyle iletişime geçmelidir. Ayrıca, kira borcunun tamamının ödendiğine dair bir belge almak da önemlidir. Bu belge, gelecekte yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda kullanılabilecektir.
Kiracı Hakları Ev Sahibi Hakları
Kira borcunun tamamının ödenmesi Depozitonun geri talep edilmesi
Mülkün özgün haline dönüşü Kira borcu veya ekipman eksikliği varsa tahsilat
Mülkün durumunun belgelenmesi

Yukarıda belirtilen adımlar, kiracı ve ev sahibi arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların önüne geçmek için önemlidir. Her iki tarafın da haklarının korunması için bu adımların eksiksiz olarak uygulanması ve gerekli belgeleme işlemlerinin yapılması önemlidir. Bu sayede kiralık mülkün durumu sonrasında herhangi bir sorun yaşanmadan yeni bir kiralama işlemine geçilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Kiralık mülkün tahliyesi nasıl yapılır?

Kiralık mülkün tahliyesi, kiracının mülkten çıkması için verilen bir süre ile gerçekleştirilir. Kiralık mülkün tahliye işlemi genellikle mahkeme kararıyla veya anlaşma yoluyla gerçekleştirilebilir.

Tahliye süreci ne kadar sürer?

Tahliye süreci, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Mahkeme tarafından verilen bir tahliye kararı süreci uzatabilir veya anlaşma yoluyla tahliye işlemi hızlandırılabilir. Genel olarak, tahliye süreci birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir.

Kiracının tahliye sebepleri nelerdir?

Kiracıyı tahliye etmek için yasal sebepler şunlar olabilir: kira sözleşmesinin süresi dolması, kira sözleşmesinin ihlali, kiralanan mülkün sahibinin kendisi veya bir aile üyesi tarafından kullanılması gibi durumlar.

Tahliyenin hukuki yönleri nelerdir?

Tahliye işlemi hukuki bir süreçtir ve belirli yasal prosedürlere uymak gerekir. Kiralık mülkün tahliye işlemi için mahkeme kararı veya anlaşma yapılması gerekebilir. Yasal süreci takip etmek, her iki tarafın haklarını korur.

Tahliye sürecinde kiracı hakları nelerdir?

Tahliye sürecinde kiracının da hakları bulunur. Kiracı, makul bir süre içinde tahliye bildirimini alır ve kendisine verilen süre zarfında mülkten çıkmak için hazırlık yapma hakkına sahiptir. Ayrıca, kira depozitosunun geri ödenmesi gibi konularda da hakları vardır.

Tahliye sürecinde kiracıya yapılması gereken ödemeler nelerdir?

Tahliye sürecinde kiracıya yapılması gereken ödemeler, kira dışında herhangi bir ödemeyi içerebilir. Örneğin, evin temizliği veya hasarların onarımı için ödeme yapılması gerekebilir. Ancak bu ödemeler, kira sözleşmesinde belirtilmelidir.

Kiralık mülkün durumu sonrasında neler yapılmalıdır?

Kiralık mülkün durumu sonrasında yapılması gerekenler, mülkün kontrol edilmesi ve herhangi bir hasarın tespit edilmesidir. Kiracı, mülkten çıkmadan önce gerekli temizlik ve onarımları yapmalıdır. Ayrıca, kira depozitosunun geri alınması için gerekli prosedürlerin izlenmesi önemlidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (3)

 1. Tahliye sürecinde kiracının hakları nelerdir? Makalede bu konuya daha fazla değinilebilirdi. Kiracının korunması ve adil bir süreç geçirmesi önemli olduğu için bu konuya daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Başka hangi hakları vardır? Kiracının mağdur olmaması için neler yapılabilir?

 2. Makaleniz gerçekten aydınlatıcı oldu, teşekkür ederim. Kiracının tahliye sebepleri hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim?

 3. Bu yazıda verdiğiniz bilgiler oldukça faydalı oldu. Kiracının mülkten çıkmak istemesi durumunda neler yapması gerektiğini öğrendim. Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir