1. Anasayfa
  2. Kimdir

Yehova Şahitleri: İnançları, Tarihi ve Geleceği

Yehova Şahitleri: İnançları, Tarihi ve Geleceği
Yehova Şahitleri: İnançları, Tarihi ve Geleceği
0

Yehova Şahitleri, dünya genelinde faaliyet gösteren Hristiyanlık inancına dayalı bir dini topluluktur. Yehova Şahitleri, kendilerine özgü bir inanç sistemine sahiptirler ve İncil’i kendi yorumlarıyla yorumlamaktadırlar.

Yehova Şahitleri Kimdir?

Yehova Şahitleri, 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Charles Taze Russell tarafından kurulmuştur. İnançlarına göre, dünya sonu yakındır ve Tanrı’nın Krallığı, tüm insanlığı kurtarmak için yakında kurulacaktır. Bu nedenle, Yehova Şahitleri, dünya genelinde aktif olarak vaazlar vermektedirler.

YouTube video

Yehova Şahitleri’nin İnançları Nelerdir?

Yehova Şahitleri, İncil’i kendi yorumlarıyla yorumlamaktadırlar. İnançlarına göre, Tanrı’nın adı Yehova’dır ve sadece Yehova’ya ibadet etmek gerekir. Ayrıca, İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu olarak kabul edilir ancak kendisi Tanrı değildir.

Yehova Şahitleri inançları, diğer Hristiyan topluluklarından bazı farklılıklar göstermektedirler. Örneğin, kan transfüzyonlarına karşıdırlar ve genellikle askerlik hizmetlerini reddetmektedirler. Ayrıca, Yehova Şahitleri, dünya sonu yakındır inancı nedeniyle, tıpkı diğer dini topluluklar gibi geleceğe yönelik kehanetlerde bulunmaktadırlar.

Yehova Şahitleri tarihi: İlkeleri ve kökenleri

Yehova Şahitleri tarihi, 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Kurucusu Charles Taze Russell, Protestan mezhebi Hristiyanlığına bağlıydı ve dini inançlarını yaymak için bir dizi yayın çıkardı. 1879’da Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (Siyyon’un Gözetleme Kulesi ve Mesih’in Varlığı’nın Habercisi) adlı bir dergi çıkardı ve bu dergi, Yehova Şahitleri’nin yayın organı olarak hala kullanılmaktadır.

Russell, Hristiyan mezheplerinin çoğunun yanlış öğretilerine karşı çıktı ve İncil’deki bazı konuları farklı yorumladı. Örneğin, Russell, cehennemin gerçek bir yer olmadığını, ruhun ölümden sonra yaşamaya devam etmediğini ve İsa’nın ikinci gelişinin sadece manevi bir varlığı olduğunu öğretti.

Russell’in ölümünden sonra, Joseph F. Rutherford Yehova Şahitleri’nin liderliğini üstlendi ve yeni inançları ve uygulamaları benimsedi. Rutherford, Yehova’nın tanıkları olarak adlandırılmalarını önerdi ve “Köyde Yaşayanlar” olarak bilinen bir cemaat kurdu. Ayrıca, 1931 yılında, Yehova Şahitleri’nin resmi bir örgüt haline geldiği, bu tarihten itibaren merkezi New York’ta olan Yehova Şahitleri Başkanlığı kuruldu.

Yehova Şahitleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, savaşa katılmayı reddettikleri için zulüm gördüler ve bazı üyeleri hapis cezasına çarptırıldı. Yine de, Yehova Şahitleri örgütü büyümeye devam etti ve bugün dünya çapında yaklaşık 8,5 milyon üyeye sahiptir.

Yehova Şahitleri, hala dünya çapında inançlarını yaymaya devam etmektedirler ve İncil çevirileri, broşürler, kitaplar ve diğer yayınlar yoluyla bu çalışmalarını sürdürmektedirler. Ayrıca, Yehova Şahitleri, dini öğretilerini savunan dünya çapında bir web sitesine sahiptir ve bu site üzerinden inançlarını daha da yaymaktadırlar.

Yehova Şahitleri: İnançları, Tarihi ve Geleceği
Yehova Şahitleri: İnançları, Tarihi ve Geleceği

Yehova Şahitleri’nin İbadetleri Nasıldır?

Yehova Şahitleri, kilise yerine “krallık salonları” olarak adlandırılan yerlerde ibadet etmektedirler. Bu salonlar, Yehova şahitleri ibadet uygulamaları için vaazlar, ayinler ve dini eğitimler de kullanılır. Yehova Şahitleri, kapalı topluluklar halinde yaşamaktadırlar ve düzenli olarak kapı kapı dolaşarak vaazlar vermektedirler.

Yehova Şahitleri’nin Yayınları

Yahova Şahitleri, dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaşan bir yayın programına sahiptir. Bu yayınlar arasında, kendi yorumlarıyla hazırladıkları İncil, kitaplar, dergiler ve broşürler bulunmaktadır. Yehova Şahitleri’nin Yayınları, dünya genelinde çeşitli dillere çevrilmekte ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Yehova Şahitleri’nin yayınları, İncil ve dini inançları hakkında bilgi edinmek isteyenlere hitap eden bir dizi materyali kapsar. İşte Yehova Şahitleri’nin yayınlarından bazıları:

  • Yeni Dünya Çevirisi İncil: Bu İncil, Yehova Şahitleri tarafından kullanılan ve özellikle İncil metnindeki kelimelerin orijinal anlamlarına sadık kalınarak yapılan çeviriyle tanınır.
  • Uyanış! Dergisi: Bu dergi, Yehova Şahitleri’nin haftalık yayınıdır ve İncil’in öğretileri, inançları ve yaşam tarzları hakkında bilgi verir. Bu dergi, dünya genelinde milyonlarca kişiye dağıtılmaktadır.
  • Uzun Ömürlü Mutluluğun Sırrı: Bu kitap, Yehova Şahitleri’nin yaşam tarzı hakkında bilgi verir ve sağlıklı bir yaşam sürmek için pratik öneriler sunar.
  • Ahit Kitabı: Bu kitap, İncil’in öğretileri ve Yehova Şahitleri’nin inançları hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar.
  • Milyonlarca İnsana İyi Haber: Bu kitap, Yehova Şahitleri’nin İncil’e dayalı inançları ve yaşam tarzı hakkında kapsamlı bir bilgi verir.
  • Sefiller: Bu kitap, İncil’in öğretileriyle uyumlu bir şekilde, insanlığın çeşitli zorluklarını ele alır ve yaşamda cesaret ve umut verir.

Yehova Şahitleri yayınları düzenli olarak günceller ve yeni materyaller ekler. Bu yayınlar, Yahova Şahitleri’ne özgü İncil anlayışlarını ve dini inançlarını anlamak isteyenler için yararlı kaynaklar sağlar.

İlginizi çekebilecek diğer konularımız:

Yehova Şahitleri Eleştirileri Ve Tartışmaları: İncelenen Konular

Jehovah’s Witnesses (Yehova Şahitleri) hakkında eleştiriler ve tartışmalar oldukça yaygın bir konudur.  Yehova Şahitleri, Hristiyanlık’tan ayrı bir mezhep olarak bilinirler ve farklı inanç ve uygulamalara sahiptirler. Bazı insanlar Yehova Şahitleri hakkında olumlu düşünürken, bazıları da eleştirilerini dile getirirler. Aşağıda, Yehova Şahitleri hakkındaki eleştiriler ve tartışmalar yer almaktadır.

Yehova Şahitleri ve Tıbbi Tedavi Reddi

Yehova Şahitleri, kan transfüzyonunu reddederler ve bunun yerine alternatif tedavi yöntemleri arayışındadırlar. Bu konuda eleştiriler, bu inancın hayat kurtarıcı bir müdahaleyi reddetme anlamına gelebileceğini ve insanların hayatını riske atabileceğini belirtir.

Yehova Şahitleri’nin Kapalı Topluluğu

Yehova Şahitleri, kendilerine ait bir topluluğa sahiptirler ve bu topluluğun dış dünyayla sıkı bir şekilde bağlantısı kesilir. Bu nedenle, eleştirmenler, Yehova Şahitlerinin bireysel özgürlükleri kısıtladığını ve topluluğun içindeki üyelerin kendilerini ifade etme özgürlüklerini sınırladığını söylerler.

Yehova Şahitleri’nin Dünya Sonu İnancı

Yahova Şahitleri, kıyametin yakın olduğuna inanırlar ve bu nedenle dünyadaki olayları bu inanca göre yorumlarlar. Eleştiriler, bu inancın insanların gelecekteki planlarına odaklanmasını ve bugünkü yaşamlarını ihmal etmelerine neden olabileceğini belirtir.

Kişisel Haklar

Yehova Şahitleri, kendilerine ait özel hukuk sistemine sahiptirler ve bu nedenle bazı eleştirmenler, bu durumun üyelerin kişisel haklarını kısıtlayabileceğini düşünürler.

Yehova Şahitleri Çatışmaları Ve Yargılanmaları: Ne Olmuştu?

YouTube video

Yehova Şahitleri, tarihi boyunca çeşitli çatışmalar ve yargılanmalar yaşamıştır. Aşağıda bunlardan bazıları hakkında bilgi verilmiştir.

  1. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da: Yehova Şahitleri, Nazi Almanyası’nın iktidara gelmesinden sonra, rejimin bazı politikalarına karşı çıktıkları için zulüm gördüler. Nazi rejimi, Yehova Şahitleri’nin dini inançlarına uymadıkları gerekçesiyle üyelerini tutukladı ve toplama kamplarına gönderdi. 1935 yılında, Almanya’daki Yehova Şahitleri örgütü yasaklandı. Savaşın sonunda, Almanya’da yaklaşık 10.000 Yehova Şahidi öldürüldü veya toplama kamplarında öldü.

ABD’de tıbbi tedavi reddi: Yehova Şahitleri, tıbbi tedaviler konusunda bazı farklı inançlara sahiptirler ve bazen tıbbi müdahaleleri reddetmektedirler. Bu nedenle, Yehova Şahitleri’nin çocukları bazen hayat kurtarıcı olarak kabul edilen kan transfüzyonunu reddederler.

1940’larda, Yehova Şahitleri ABD’de ve diğer ülkelerde, bazı dini uygulamalarının tehlikeli olduğu iddiasıyla yargılandılar. Örneğin, kan transfüzyonu yapmayı reddettikleri için bazı çocukları ölümle sonuçlanan tıbbi müdahaleleri reddetmekle suçlandılar.

1980’lerde, bazı ülkelerde Yehova Şahitleri, hükümetin kaynaklarını kullanmama uygulamasına uymayarak vergi ödemeyi reddettikleri için yargılandılar.

2000’li yıllarda, bazı ülkelerde Yehova Şahitleri, çocuk istismarı ve cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılandılar. Örneğin, Avustralya’da, Yehova Şahitleri liderleri, çocuk istismarı iddialarını görmezden geldikleri için eleştirildiler ve bazı üyeler hapis cezasına çarptırıldı.

Yahova Şahitleri, çatışmalar ve yargılamalar karşısında inançlarını savunmaya devam etmektedirler. Özellikle, kan transfüzyonu ve askerlik konularında, Yehova Şahitleri inançlarına sadık kalmak için çatışmalar yaşamışlardır. Ancak, diğer dini topluluklar gibi, Yahova Şahitleri de yasal prosedürlere uyarak, yargılamalar sırasında kendilerini savunmaya çalışmışlardır.

Yehova Şahitleri geleceği: Yükseliş mi, Düşüş mü?

Yehova Şahitleri, dünya çapında yaklaşık 8 milyon üyesi olan bir dini topluluktur. Topluluk, İncil’in öğretilerine dayalı olarak, inançlarını diğer insanlarla paylaşmak ve dünya çapında barış ve hoşgörüyü yaymak için çalışmaktadır.

Gelecekte, Yehova Şahitleri topluluğunun büyümeye devam etmesi ve dünya genelinde daha fazla insanı etkilemesi beklenmektedir. Özellikle, internet ve diğer teknolojik gelişmeler, Yehova Şahitleri’nin İncil’in öğretilerini daha geniş bir kitleye ulaştırmasına olanak tanımaktadır.

Ancak, Yehova Şahitleri’nin bazı tartışmalı inançları ve uygulamaları, gelecekte de eleştirilerin hedefi olabilir. Örneğin, kan transfüzyonu reddi, bazı ülkelerde yargılanmalara ve hukuki çatışmalara neden olmuştur. Ayrıca, bazı üyelerin aileleriyle ve diğer insanlarla olan ilişkileri, Yehova Şahitleri ile diğer topluluklar arasındaki gerginliklere neden olabilir.

Bununla birlikte, Yehova Şahitleri, tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelmiştir ve inançlarını savunmak için mücadele etmiştir. Gelecekte de, topluluk, inançlarına sadık kalarak dünya genelinde barış ve hoşgörüyü yaymak için çalışmaya devam edecektir.

Yehova Şahitleri kimdir?

Yehova Şahitleri, Hristiyanlık geleneği içinde yer alan bir dinî topluluktur. Kendilerini, Tanrı’nın Krallığı’nın mesajını dünya genelinde duyurmakla görevli olan bir misyonerlik hareketi olarak tanımlarlar.

Yehova Şahitleri inancı nedir?

Yehova Şahitleri, kendilerine özgü bir inanç sistemine sahiptirler. İnançlarının temelinde, Tanrı’nın Krallığı’nın yeryüzünde kurulacağı ve insanların yaşamını sonsuz kılmak için yargılamalarının gerçekleşeceği düşüncesi vardır.

Yehova Şahitleri, Hristiyanlık ile ilgili hangi inançları reddeder?

Yehova Şahitleri, bazı Hristiyan inançlarını reddederler. Örneğin, ruhun ölümsüzlüğüne inanmazlar ve cehennem yerine yok oluşa inanırlar. Ayrıca, üçlü bir Tanrı inancını da kabul etmezler.

Yehova Şahitleri’nin ibadet ettiği yer neresidir?

Yehova Şahitleri, ibadetlerini Kraliyet Salonu adı verilen özel bir yapıda gerçekleştirirler. Ancak, bu yapı sadece özel etkinlikler için kullanılır. Düzenli ibadetler, yerel Yehova Şahitleri cemaatlerinde gerçekleştirilir.

Yehova Şahitleri, askere gitmeyi veya silah kullanmayı reddederler mi?

Yehova Şahitleri, askere gitmeyi veya silah kullanmayı reddederler. Bunun yerine, barışçıl bir hayat yaşamayı ve başkalarını da barışa yönlendirmeyi tercih ederler.

Yehova Şahitleri, kan nakli almazlar mı?

Yehova Şahitleri, kan nakli almamayı tercih ederler. Bu, birçok farklı nedenle bağlantılı olabilir, ancak Yehova Şahitleri’nin görüşüne göre, kan nakli almak, Tanrı’nın kanı hükümsüz kılmak üzere yasakladığı kan yeme yasağına aykırıdır. Bunun yerine, alternatif tıbbi tedaviler veya kan olmadan gerçekleştirilebilecek tıbbi müdahaleler araştırılır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir