1. Anasayfa
  2. Din & Felsefe

Veda Hutbesi Önemi ve İçeriği Nedir?

Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in son haccında okuduğu bir vasiyet niteliğindeki hutbedir. Hutbe, Müslümanları günahlar konusunda uyarırken, kardeşlik, faiz, zina, eşitlik, kan davaları ve can-mal güvenliği gibi konulara da değinmektedir. Veda hutbesi, 6 Mart 632 tarihinde 100 binden fazla Müslümanın önünde gerçekleşmiştir ve toplamda 3 gün sürmüştür.

Veda Hutbesi Önemi ve İçeriği Nedir?
0

Veda hutbesi, hubetü’l-veda adıyla da bilinmektedir. Hz. peygamber veda hutbesini veda haccı sırasında okumuştur. Bu hutbe bir nevi vasiyet olarak da görülmüştür. Hz. Muhammed vefatından önce Mina ve Arafat’ta hutbeler yapmıştır, veda hutbesi bu hutbelerden oluşmaktadır. Hz. peygamber yaşadığı süre boyunca hep ümmetini günahlar konusunda uyarmıştır, veda hutbesi bunları da içermektedir.

Veda Hutbesi Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşmiştir?

Veda hutbesinin zamanı Hz. peygamberin son haccını yaptığı 6 Mart 632’dir. Bu hutbeyi 100 binden fazla Müslüman karşısında okumuştur. Veda hutbesi başladığı tarihten itibaren toplam olarak 3 gün sürmüştür. Veda hutbesi maddelerini merak edenler için bu yazımızda sizinle paylaşacağız.

Veda Hutbesi İlkeleri

Öğüt ve günahlardan sakınmayı içeren bu hutbe ayrıca evrensel mesajlar da vermektedir. Veda hutbesinin önemi bir Müslüman için oldukça fazla olmalıdır. Daha fazla uzatmadan içeriğini sizlerle paylaşalım;

1 – Müslümanlar Kardeştir

Bu madde veda hutbesinin ilk maddesidir. Bunun dışında en önemli maddelerden biri olarak da sayılmaktadır. Müslüman olanların kardeş olduğunu ve birbirlerini koruyup gözetmeleri gerektiğini vurgulayan peygamber efendimiz, inananların barış ve huzur içinde yaşamasını da öğütlemiştir.

Veda Hutbesi Önemi ve İçeriği Nedir?
Veda Hutbesi Önemi ve İçeriği Nedir?

2 – Riba

Ribayı günümüze uyarlayacak olursak faiz anlamına gelmektedir. İslam dini, faizi tüm Müslümanlara yasaklamıştır ve bunu büyük günahlardan saymıştır. Emek ve uğraş verilmeden, alın teri olmadan kazanılan para haramdır. Bu ayrıca başkalarının kul hakkına da girmek demektir.

3 – Zina

Zina, İslam dinindeki en büyük günahlardan biridir. Veda hutbesinde Hz. peygamber buna da değinmiş ve ümmetinin zinadan uzak durmasını öğütlemiştir. Zina aile ve toplum yapısına zarar verdiği dolasıyla da günahtır.

4 – Eşitlik

Veda hutbesi, eşitliği de içeren bir hutbedir. Peygamber efendimiz bu maddede tüm insanların eşit olduğunu ve herkesin Hz. Adem’den geldiğini Ademin de topraktan yaratıldığını söylemiştir. Kabileler arasında ve milletler arasında hiçbirinin bir ötekine üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnız ve yalnızca takva ile olabilir. Hz. Peygamber bu söyledikleri ile Irk ve mezhebe dayalı üstünlük yarışının da önüne geçmiş olmaktadır.

5 – Kan Davaları

Hz. peygamber hoşgörüsünün yanı sıra adaleti ile de tanınmaktadır. Yaşadığı süre boyunca herkese karşı hep adaletle hükmetmiştir. Cahiliye döneminde kan davaları mevcuttu, efendimiz ise bu kan davalarını kaldırmış ve adaletle çözüme kavuşturmalarını öğütlemiştir.

6 – Can ve Mal Güvenliği

İslam dininin olduğu ve hüküm sürdüğü bir toprakta kimse kimsenin canına ve malına kast edemez. Hz. peygamber veda hutbesiyle helal yolla kazanılmış olan malları koruma altına almıştır.

Editörün okuma önerisi: (Beyruni) Biruni Kimdir?

Veda Haccı

Veda haccı olarak adlandırılan bu hac, Hz. peygamberin hayattayken yaptığı son hac görevidir. Müslümanlara veda hutbesi bu hac sırasında aktarılmıştır. Veda haccı peygamber efendimizin son haccı olduğundan dolayı Müslümanlar için önemi büyüktür, bu sebeple veda haccının olacağını duyan ve bilen tüm Müslümanlar dünyanın birçok yerinden Arabistan’a gelmişlerdir. Bu hac hüzün ve mutluluk duygularını aynı anda barındıran Müslümanlarla dolmuştur.

Veda Hutbesinin Önemi

Veda Hutbesi Önemi ve İçeriği Nedir?

Hz. peygamberin veda haccında yaptığı 3 farklı konuşma veda hutbesi başlığı altında toplanmıştır. Allah rasulü Medine’de farklı inanca mensup olanlar arasında Medine sözleşmesi yapmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere eşitliğe ve insan haklarına oldukça önem vermiştir. Veda hutbesi, bu sebeple de insan hakları açısından çok önemli bir belge olarak sayılmaktadır.

İnsan Hakları açısından veda hutbesi şu maddeleri içermektedir;

1 – Yaşama Hakkı

Her doğan insanın yaşama hakkı vardır. Bu hak doğuştan edinilmiş bir haktır ve dokunulmazlığı vardır. İslam dini de, insanlar arasında ayırım yapmadan insan hakları konusunda kurallar oluşturmuştur. Veda hutbesinde de yaşamın dokunulmazlığına yer verilmiştir. Devletin hukuki sebepler için verdiği hüküm dışında kişinin yaşama hakkına kimse dokunmamalıdır.

2 – Mülkiyet Hakkı

Veda hutbesi, kişinin mülkiyet hakkını da savunmuştur. Hz. peygamber “mallarınız, her türlü tecavüzden korunmuştur.” Diyerek insanların mülkiyet hakkına sahip olduklarını vurgulamıştır. Ayrıca helal dairede olacak şekilde dilediği gibi mal edinilebileceğini ve haksız yere ellerinden alınmayacağını söylemiştir.

3 – İffet Dokunulmazlığı

Hz. peygamberin veda hutbesinde söylediği “namus ve şerefiniz de öylece mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.” Lafı üzerine ırz ve namusunda dokunulmaz olduğunu anlamış bulunmaktayız.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir